Stavebné povolenie pre stavbu nespojenú so zemou: Nutnosť či nadbytočnosť?
Čo je stavebný pozemok?