Prehlásenie o cookies

1. Správca osobných údajov PLANCHANGE.SK, ktorý je správcom osobných údajov so sídlom U Svépomoci 884/4, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapísaný ako Ing. Yossi Zachar, IČO 19547951, spadajúci k Živnostenskému odboru Úradu mestskej časti Praha 8, prevádzkuje túto webovú stránku a používa na nej súbory cookies.

2. Na tejto webovej stránke správca osobných údajov používa cookies na zlepšenie užívateľského zážitku a sledovanie správania návštevníkov. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do zariadenia návštevníka, ktoré umožňujú analyzovať ako sa stránka používa.

3. Zbieranie cookies za uvedenými účelmi môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Toto spracovanie je možné na základe oprávneného záujmu správcu osobných údajov, a je umožnené článkom 6 odsek 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

4. Pri návšteve webovej stránky sa návštevníkovi zobrazí okno s výberom súhlasu s rôznymi druhmi cookies. Je potrebné ručne zvoliť, s ktorými cookies súhlasí. Medzi tieto kategórie patria analytické cookies a cookies tretích strán. Nevyhnutné - technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku stránok, sú automaticky ukladané do koncového zariadenia návštevníka bez potreby súhlasu subjektu údajov (návštevníka webovej stránky) podľa §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

5. Návštevník má možnosť svoj výber kedykoľvek zmeniť a uložiť nové preferencie. Má tiež možnosť súhlasiť so všetkými cookies alebo ich odmietnuť, s výnimkou potrebných technických cookies. Po vykonaní výberu sa okno s výzvou uzavrie.

6. Ak návštevník zmenil svoju vôľu, klikne na banner "Nastavenie cookies", ktorým môže upraviť svoje voľby cookies. Tento banner je prístupný vždy.

7. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti stránky a vytvárania štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na stránke, sú hodnotené vo forme agregovaných dát a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

8. Súbory cookies sú uchovávané po dobu uvedenú pri jednotlivých typoch cookies v časti 10.

9. Zhromaždené súbory cookies spracovávajú ďalší spracovatelia vrátane spoločnosti Google, na stránke Google nájdete podrobné informácie o použitých cookies súboroch, akým spôsobom sú spracovávané a návod ako spravovať súbory cookies. Ďalším spracovateľom je Microsoft, na stránke Microsoftu nájdete podrobné informácie. Všetky tieto strany majú sídla v EÚ a tieto súbory spracúvajú v EÚ.

10. Na tejto stránke používame nasledujúce druhy cookies, ktoré sa však nemusia vyskytnúť u každej uskutočnenej relácie:

Nevyhnutné

 • Cookie "SID": Toto analytické cookie sa používa na identifikáciu relácie užívateľa. Expiruje po ukončení relácie.
 • Cookie "SSID": Toto preferenčné cookie slúži na ukladanie preferencií používateľa a zlepšenie užívateľského zážitku. Expiruje po ukončení relácie.
Tieto cookies sú potrebné na poskytnutie základných funkcií webovej stránky a nemajú vplyv na súkromie používateľa, ako napríklad identifikácia relácie a ukladanie užívateľských preferencií.

Analytické

 • Cookie "TI": Toto cookie sa používa na sledovanie používateľov a zlepšenie analýzy webovej prevádzky. Expiruje po ukončení relácie.
 • Cookie "_ga_": Toto analytické cookie sa používa na analýzu webovej prevádzky a sledovanie používateľských preferencií. Expiruje o 2 roky. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "_ga": Toto analytické cookie sa používa na rozlišovanie jedinečných používateľov a zlepšenie analýzy webovej prevádzky. Expiruje o 2 roky. Tento súbor je prístupný pre Google.
Analytické cookies slúžia na získavanie anonymných informácií o používaní webovej stránky a poskytujú dôležité štatistiky o návštevnosti.

Tretích strán

 • Cookie "__Secure-3PSID": Toto cookie tretej strany slúži na zabezpečené poskytovanie reklám a obsahu na základe používateľských preferencií. Expiruje po ukončení relácie. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "__Secure-3PAPISID": Toto cookie tretej strany slúži na zlepšenie cieľovanej reklamy. Expiruje po ukončení relácie. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "__Secure-1PSID": Toto cookie tretej strany slúži na zlepšenie bezpečnosti a odolnosti voči útokom na používateľa. Expiruje po ukončení relácie. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "__Secure-1PAPISID": Toto cookie tretej strany slúži na zlepšenie cieľovanej reklamy. Expiruje po ukončení relácie. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "HSID": Toto cookie tretej strany slúži na zlepšenie bezpečnosti a odolnosti voči útokom na používateľa. Expiruje po ukončení relácie. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "NID": Toto cookie slúži na personalizáciu reklám zobrazovaných na základe vyhľadávaní používateľa. Expiruje o 6 mesiacov.  Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "SAPISID": Toto cookie tretej strany slúži na sledovanie preferencií používateľa a zlepšenie cieľovanej reklamy. Expiruje o 2 roky. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "APISID": Toto cookie tretej strany slúži na zlepšenie cielenej reklamy. Expiruje o 2 roky. Tento súbor je prístupný pre Google.
 • Cookie "MUID": Toto cookie slúži na identifikáciu rôznych anonymných používateľov, jedná sa o kritický servisný cookie na anonymnú analýzu používania služby a zhromaždenie štatistických údajov. Expiruje o 2 roky. Tento súbor je prístupný pre Microsoft.
Cookies od tretích strán sú poskytované inými webovými stránkami a môžu sa používať na sledovanie používateľských preferencií, cieľovanej reklamy a personalizácie obsahu.

11. Ako bolo uvedené v bode 4, webovú stránku je možné používať aj v režime, kde sa neukladajú žiadne cookies, avšak môže to narušiť funkcionalitu webovej stránky na danom prehliadači.

12. Toto prehlásenie o cookies je platné od 01. 01. 2024.