Postup a cenník

Preverenie pozemku

Na preverenie pozemku nám stačí prostredníctvom záložky Kontakt poslať číslo parcely a katastrálne územie. Na tento požiadavok obdržíte odpoveď s cenovým rozpätím. Po schválení začneme pripravovať podklady a pred ich odovzdaním obdržíte upozornenie s faktúrou e-mailom. Získate textový a grafický materiál s preverením vybraného pozemku.

Podanie žiadosti o zmenu územného plánu (zjednodušene "zmena územného plánu")

Na prípravu žiadosti o zmenu územného plánu nám stačí prostredníctvom záložky Kontakt poslať číslo parcely, katastrálne územie a váš preferovaný druh nového využitia. Na tento požiadavok obdržíte odpoveď s cenovým rozpätím. Po schválení bude nutné, aby ste zaslali plnú moc k podaniu žiadosti v mene vlastníka. Plnú moc je možné zaslať e-mailom s elektronickým kvalifikovaným podpisom (podpísanie PDF občianskym preukazom) alebo ju podpísať ručne a overiť na pošte, kde vykonajú zaručenú konverziu z listinnej do elektronickej podoby, ktorú nám zašlete e-mailom. Ak nie je možné vystaviť plnú moc, je možné pripraviť dokumenty a poslať vám ich, aby ste si žiadosť sami podali na príslušnom úrade. Pred odovzdaním podkladov obdržíte upozornenie s faktúrou e-mailom. Získate textový a grafický materiál potrebný pre žiadosť.

Je nutné upozorniť, že na zmenu územného plánu neexistuje právny nárok a úrad môže odmietnuť vašu žiadosť alebo dôjde k zmene územného plánu v nasledujúcich rokoch. Zákon umožňuje požadovať náklady súvisiace s obstaraním nového územného plánu od osoby, ktorá o zmenu žiadala.

Poradenstvo

Všeobecné poradenstvo v urbanizme a územnom plánovaní, príprava podkladov podľa priania klienta/spotrebiteľa.

Cenník

Cena závisí od náročnosti poskytnutej služby, vždy však získate cenové rozpätie. Naše ceny sú bezkonkurenčné.

Cenové odhady:

  • Overenie pozemku: 20 až 50 € za jeden pozemok (v prípade, že pozemok zahŕňa viac druhov a množstvo parcel, bude stanovená individuálna cena, ktorá bude stále výhodná a bezkonkurenčná)
  • Zmena územného plánu: 30 až 80 €
  • Poradenstvo: podľa časového úseku prípravy poradenstva, orientačne ako u overenia pozemkov