Profil

PLANCHANGE.SK je novým poskytovateľom poradenstva v oblasti analýzy pozemkov a územného plánovania.

Táto iniciatíva je zastúpená absolventom odboru Priestorové plánovanie v Bratislave a v Prahe so štátnou skúškou z urbanizmu a územného plánovania. Má taktiež pedagogickú prax v predmete územné plánovania a pozná problematiku územného plánovania ako na Slovensku, tak aj v Česku. Profesne a akademicky sa venuje dopravnému urbanizmu a propagácii pešej dopravy ako nutnej súčasti transformácie miest na udržateľné. Má prax v príprave územných podkladov a územných analýz.

Ilustračný obrázok

Ilustračný obrázok